Despre noi


Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures este o asociaţie non-profit înfiinţată în 1999, devenită ulterior membră a Confederaţiei Caritas România, care mai cuprinde alte zece organizaţii similare din ţară. De-a lungul anilor Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea, răspunzând mereu nevoilor sociale a persoanelor aflate în dificultate.

În prezent, Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures are în derulare programe complexe de asistenţă socială in parteneriat cu diverse instituţii din judeţele Maramures si Satu Mare prin proiectele:
  • “Centrul Social Multifuncţional Caritas”
  • “Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap”.
  • “Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni”
  • “Centru de Îngrijire la Domiciliu”.
  • “Solidaritatea, Pauza de Masa, Reducerea Riscului de Dezastre”
  • “Biroul de Prevenţie şi Consiliere în Domeniul Consumului de Droguri”
  • “Măsuri active de ocupare prin mobilitate ocupaţională şi geografică antreprenoriat şi resurse umane calificate”

Prin aceste proiecte, Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures se impune ca agent al schimbărilor sociale la nivelul comunităţilor locale. În acest scop promovează cele mai moderne concepte şi orientări în politica socială, asigură servicii profesioniste cu ajutorul celor 8 de angajaţi intervine prompt şi eficient în cazul calamităţilor naturale şi încurajează implicarea comunităţilor locale în procesul de dezvoltare comunitară a zonei.

Pentru realizarea acestor rezultate, Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures crează parteneriate puternice atît cu administraţiile locale şi judeţene de stat, cât şi cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate.Sediu